English (United Kingdom)Lao
ຍິນດີຕ້ອນຮັບ ເຂົ້າສູ່ເວບໄຊ ຂອງ ກົມຄວບຄຸມມົນລະພິດ
PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ລາວລໍ ໄຊສື   
ມື້ສຸກທີ່ 15 ກຸມພາ 2013 ເວລາ 10: 41

ກອງປະຊຸມແນະນຳແຜນງານຫຼັກດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມໄລຍະ 2 (CEP-Phase II)

ວັນທີ 8 ກຸມພາ 2013, ໂຮງແຮມດອນຈັນພຣາເລດ

ກະກຽມກິດຈະກຳສະເພາະແຕ່ລະອົງປະກອບຂອງແຜນງານຫຼັກດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມໄລຍະ 2 (CEPII) ທີ່ພົວ ພັນກັບຂົງເຂດຕ່າງໆ ຂອງກະຊວງຊັບພະຍາ ກອນທຳມະຊາດແລະສິ່ງແວດລ້ອມແລະຂະແໜງການເພື່ອສະເໜີເຂົ້າເປັນ ຂອບວຽກຂອງ CEP-GMS, ຊຶ່ງແຜນງານດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກຮັບຮອງໂດຍກອງປະ ຊຸມ ລັດຖະມົນຕີຮັບຜິດຊອບວຽກງານ ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມໃນ GMS ທີ່ສະໜັບສະໜູນດ້ານງົບປະມານຈາກປະເທດຟິນແລນແລະອົງການ Sida ສຳລັບຈັດຕັ້ງ ປະຕິ ບັດໃນ 6 ປະເທດ GMS ແຕ່ປີ 2012-2016. ກົມຄວບຄຸມມົນລະພິດ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ເປັນຈຸດປະສານງານ ໜ່ວຍ ປະຕິບັດງານດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງອະນຸພາກພື້ນແມ່ນໍ້າຂອງ ໄດ້ຈັດ ກອງປະຊຸມແນະນຳແຜນງານຫຼັກດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຂື້ນໃນວັນທີ 8 ກຸມພາ 2013 ທີ່ ໂຮງແຮມດອນຈັນພຣາເລດ ໂດຍ ການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ນ. ແກ້ວບັງອາແກ້ວລາ, ຫົວໜ້າກົມຄວບຄຸມມົນລະພິດ, ມີຄະນະຮັບຜິດຊອບແຜນງານ ຫຼັກ ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກບັນດາ ກະຊວງ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຊ່ຽວຊານຂອງໂຄງການ LPPE ເຂົ້າຮ່ວມຈຳນວນ 64 ທ່ານ.

ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ທ່ານ ນ. ແກ້ວບັງອາແກ້ວລາ, ຫົວໜ້າກົມຄວບຄຸມມົນລະພິດ ປະທານກອງປະຊຸມ ໄດ້ກ່າວເປີດກອງປະຊຸມຊຶ່ງໃນບາງຕອນຂອງເພີ່ນ ໄດ້ເໜັ້ນໜັກໃສ່ ການຈັດສັນວຽກງານກິດຈະກຳ ໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງຮັບຜິດຊອບທັງກຳນົດກິດຈະກຳສະເພາະ ເພື່ອກະກຽມເຂົ້າຮ່ວມໃນການຈັດຕັ້ງປະ ຕິບັດກິດຈະກຳຕ່າງໆຂອງແຜນ ງານຫຼັກດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມໄລຍະ 2 ໂດຍສະເພາະ ການກຳນົດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄຸ້ມ ຄອງສິ່ງແວດລ້ອມສຳລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມໄລຍະ 2 ທີ່ພົວພັນກັບການປ້ອງກັນລະບົບ ນິເວດຈາກການປ່ຽນແປງສະພາບອາ ກາດ, ການກະສີກຳ, ທ່ອງທ່ຽວລະບົບນິເວດ, ການປ່ອຍອາຍກາກບອນຕໍ່າ, ການນຳໃຊ້ພະລັງງານແບບມີປະສິດທິພາບ ແລະ ສົ່ງເສີມການລົງທຶນສີຂຽວແນໃສ່ ສະເໜີເອົາເຂົ້າເປັນແຜນວຽກປະ ຈຳ ປີຂອງອະນຸພາກພື້ນແມ່ນໍ້າຂອງ.

LAST_UPDATED2
ອ່ານເພິ່ມເຕິມ...
 
PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ລາວລໍ ໄຊສື   
ມື້ພຸດທີ່ 12 ທັນວາ 2012 ເວລາ 13: 08

ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງສານເຄມີທີ່ທຳລາຍຊັ້ນໂອໂຊນ

LAST_UPDATED2
ອ່ານເພິ່ມເຕິມ...
 
PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ລາວລໍ ໄຊສື   
ມື້ອັງຄານທີ່ 11 ທັນວາ 2012 ເວລາ 10: 16

ການຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກດ້ານພາກປະຕິບັດກ່ຽວກັບ ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນ ແລະ ແອເຢັ


ໃນຕອນເຊົ້າ ຂອງ ວັນທີ 27 ພະຈິກ 2012 ກົມຄວບຄຸມມົນລະພິດ, ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກ ດ້ານພາກປະຕິບັດກ່ຽວກັບ ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນ ແລະ ແອເຢັນທີ່ ສູນຝຶກຮ່ວມມືສາກົນ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ຫລັກ 5 ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ນາງ ແກ້ວບັງອາ ແກ້ວລາ ຫົວໜ້າກົມຄວບຄຸມມົນລະພິດ ທັງເປັນ ຜູ້ປະສານງານ ຕໍ່ອະນຸສັນຍາ ມົງເຣອານ ວ່າດ້ວຍ ສານເຄມີທີ່ທຳລາຍ ຊັ້ນໂອ ໂຊນ ຊິ່ງມີບັນດາອາຈານ ຈາກໂຮງຮຽນການຊ່າງເຕັກນິກ 5ແຫ່ງໃນນະຄອນ ຫລວງວຽງຈັນເຂົ້າຮ່ວມ ຄື: ຄະນະ​ວິ​ສາວະ​ກຳ​ສາດ, ມະຫາວິທະຍາ​ໄລ​ແຫ່ງ​ຊາດ;ໂຮງຮຽນ ​ເຕັກນິກ​ການ​ຊ່າງລາວ-​ເຢຍລະ​ມັນ,​ໂຮງຮຽນ ​ເຕັກນິກ​ປາກ​ປາ​ສັກ, ສູນ​ພັດທະນາອາຊີວະ​ສຶກສາ​ສາ, ວິທະຍາ​ໄລຊັບ​ພະ​ວິຊາ, ຮ້ານມິດລາວ ເຄື່ອງເຢັນ ແລະ ໂຮງກຶງສະຫວ່າງ ແລະ ທີ່ປຶກສາໂຄງການ ຈາກ ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອ ແຜນງານດ້ານສິ່ງແວດ ລ້ອມ (UNEP) ທີ່ບາງກອກ, ປະເທດໄທລວມທັງໝົດ 28 ທ່ານ.

ການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນພາຍໃຕ້ແຜນງານແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການ ຫລຸດ ຜ່ອນ ແລະ ຢຸດຕິການໃຊ້ສານເຄມີທີ່ທໍາລາຍຊັ້ນໂອໂຊນຊະນິດ HCFCs (HPMP) ຊຶ່ງສໍາລັບ ສປປລາວ, ສານເຄມີທີ່ທໍາລາຍຊັ້ນໂອໂຊນ ຊະນິດ HCFC-22 ຫລື R-22 ທີ່ເປັນສານເຮັດຄວາມເຢັນແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ ຫລາຍທີ່ ສຸດໃນຂະແໜງສ້ອມແປງເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນ ມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂື້ນຈາກ ຈຳນວນ 39ໂຕນຂອງ ປີ 2010 ເພີ່ມຂື້ນເປັນ 48ໂຕນ ຂອງ ປີ 2011 ຕໍ່ບັນ ຫາດັ່ງ ກ່າວ ລັດຖະບານແຫ່ງສປປ ລາວທີ່ເປັນພາຄີຕໍ່ອະນຸສັນຍາ ມົງເຣອານ ວ່າດ້ວຍ ສານເຄມີທີ່ທໍາລາຍຊັ້ນໂອໂຊນ ເຫັນຄວາມສຳຄັນ ຂອງຊັ້ນໂອໂຊນ ໂດຍສະ ເພາະ ການປະຕິບັດພັນທະ ຈຶ່ງໄດ້ດຳເນີນການຄວບຄຸມ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນການນຳໃຊ້ສານHCFC-22 ໃຫ້ໄດ້10%ໃນປີ 2015ຕາມທີ່ກຳນົດ ໄວ້ໃນອະນຸສັນຍາ ມົງເຣອານ ໂດຍຈະເລີ່ມຄວບຄຸມປະລິມານການນຳເຂົ້າ ສານ HCFCs ທຸກປະເພດບໍ່ໃຫ້ເກີນປະລິມານທີ່ກໍານົດ ຕັ້ງແຕ່ປີ 2013ເປັນຕົ້ນໄປ.

LAST_UPDATED2
ອ່ານເພິ່ມເຕິມ...
 
<< ເລີ່ມຕົ້ນ < ຖອຍຫຼັງ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ຕໍ່ໄປ > ສຸດທ້າຍ >>

Page 8 of 11