English (United Kingdom)Lao
ຍິນດີຕ້ອນຮັບ ເຂົ້າສູ່ເວບໄຊ ຂອງ ກົມຄວບຄຸມມົນລະພິດ
PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ລາວລໍ ໄຊສື   
ມື້ຈັນທີ່ 23 ກໍລິກົດ 2012 ເວລາ 13: 24

ນະໂຍບາຍເສດຖະກິດສີຂຽວ

ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 29 ພຶດສະພາ ຫາ 02 ມີຖຸນາ 2012  ຄະນະຜູ້ແທນ ສປປ ລາວ ຊື່ງປະກອບດ້ວຍຜູ້ຕາງໜ້າ ຈາກ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ແລະ ພະແນກຊັບພະຍາ ກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມນະຄອນຫຼວງ ໄດ້ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ຄັ້ງທີ່ 2 ກ່ຽວກັບ ນະໂຍບາຍເສດຖະກິດສີຂຽວ ທີ່ໄດ້ຈັດຂື້ນ ທີ່ ເມືອງນານນິງ, ແຂວງ ກວາງຊີ ສປ ຈີນ, ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນ ຂອງອົງການ JICA ຜ່ານສູນຮ່ວມມື SINO-JAPAN  ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມ ຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ອາຊຽນ ຍົກເວັ້ນ ບຣູໄນ ແລະ ສິງກະໂປ ລວມທັງໝົດ 30 ຄົນ.

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ ບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການ ໃນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ຕິດພັນກັບ ການຄວບຄຸມມົນລະພິດ ໂຄງການຄວບຄຸມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງບັນຫາສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ເປັນພິດ ແລະ ເປັນອັນຕະລາຍໃນຕົວເມືອງ,  ລວມເອົາພາກ ປະຕິບັດຕົວຈິງທີດີເລີດ ຕໍ່ດ້ານນະໂຍບາຍເສດຖະ ກິດ ທີ່ພົວພັນກັບບັນຫາມົນລະພິດທາງນ້ຳ, ດິນ ແລະ ອາກາດ ຂອງ ປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ສປ ຈີນ ແນ ໃສ່ຖ່າຍຖອດນຳໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນບັນດາປະເທດອື່ນໆ ຂອງອາຊຽນ ທີ່ເຫັນວ່າເໝາະສົມ ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ ລະຫວ່າງ ບັນດາປະເທດອາຊຽນ ທັງເປັນການສະໜັບສະ ໜູນຫັນເປັນຊຸມຊົນອາຊຽນ ໃນປີ 2015.

LAST_UPDATED2
 
<< ເລີ່ມຕົ້ນ < ຖອຍຫຼັງ 11 ຕໍ່ໄປ > ສຸດທ້າຍ >>

Page 11 of 11