English (United Kingdom)Lao
PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ລາວລໍ ໄຊສື   
ມື້ພຸດທີ່ 18 ກຸມພາ 2015 ເວລາ 13: 57

ກອງປະຊຸມຄະນະວິຊາການແຜນງານຕົວແບບຮ່ວມມື 3 ຝ່າຍ ຄັ້ງທີ 8 ທີ່ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ

ກອງປະຊຸມໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມປະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ເພັດສະໝອນ ດາຣາລົມ ຮັກສາການ ຫົວໜ້າກົມຄວບຄຸມມົນລະພິດ ແລະ ທ່ານ ຈັນທະວົງ  ຜົນນະຈິດ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງຫຼວງພະບາງ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ອົງການໄຈກາ, ຫ້ອງການ LPP ປະຈໍາລາວ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຈາກ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່່ງແວດລ້ອມ, ອົງການ ພັດທະນາ ແລະ ບໍລິຫານຕົວເມືອງ, ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແລະ ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມເມືອງ ລວມເຖິງຕົວແທນຈາກບ້ານຕົວແບບ ລວມທັງໝົດ 77 ທ່ານ. ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃນ 6 ເດືອນຜ່ານມາ ນັບແຕ່ເດືອນກັນຍາ 2014 - ເດືອນມັງກອນ 2015 ຂອງ 3 ເມືອງຕົວແບບຄື: ເມືອງຫຼວງພະບາງ, ເມືອງໄຊຍະບຸລີ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ໄດ້ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະຜ່ານມາ ພ້ອມກັບປຶກສາຫາລືກຳນົດແນວທາງແກ້ໄຂຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ເພື່ອໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການດັ່ງກ່າວປະສົບຜົນສໍາເລັດ ແລະ ສາມາດຜັນຂະຫຍາຍກິດຈະກໍາຂອງໂຄງ ການໄປຍັງເມືອງອື່ນໆ ຂອງ ສປປ ລາວ.

LAST_UPDATED2